Marshall Class5

class5newoverview

Marshall Class 5 je malo, 5 Watno pojačalo, čiste klase A. Dostupan je kao combo i glava-box kombinacija. U obje varijante pojačalo ima samo 5 Wata, u klasi A, što znači da je zvuk vrhunski.

Opremljen je sa dvije EL84 lampe, a kontrole koje ima su volume, bass, middle i treble. Draž ovog pojačala je u tome, što iz njega možete izvući onaj čisti „Marshall-ovski“ drive samo pojačavanjem volume potenciometra. A budući da je u klasi A i da ima samo 5 wata, sve to dobit ćete uz ne preveliku razinu buke. Ovime Class5 rješava ono što je recimo na JCM800 nemoguće u manjim prostorima – odvrnuti ga i osloboditi snagu lampi te dobiti drive na najprirodniji mogući način.

Kako je pojačalo vrlo praktično, zasiguno će biti dobar izbor klasičnim bluzerima i rockerima koji sviraju uglavnom po manjim klubovima i prostorima, zaljubljenici su u Marshall i njegov zvuk.

Ček dis aut