AEGEE-Zagreb Battle of the Bands natjecanje u Jiggy Baru

AEGEEbattleofthebands

AEGEE-Zagreb Battle of the Bands natjecanje u Jiggy Baru okupit će pet mladih hrvatskih bendova 11.svibnja s početkom u 21 sat (prodaja karata od 20 sati). Nakon kraja svirke glasovat će se za najbolji band.

Bendovi koji nastupaju u organizaciji udruge AEGEE-Zagreb:

1. Lemon 3
2. Shocker
3. Sten Mol
4. Anger Managers
5. Maja Jakić

AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe) je jedna od najvećih interdisciplinarnih studentskih organizacija u Europi, koja promovira europsku svijest preko studentske mobilnosti, komunikacije i integracije između studenata Europe. Kao nevladina, politički neovisna i neprofitna organizacija, otvorena je za studente sa svih fakulteta. Osnovana je u Parizu 1985., a danas broji oko 13 000 članova u više od 200 sveučilišnih gradova u 40 zemalja diljem Europe.

Vizija Udruge je demokratska i raznovrsna, socijalno, ekonomski i politički integrirana Europa bez granica, koja cijeni sudjelovanje mladih u svojem razvoju i ustrojstvu. AEGEE ohrabruje mlade na aktivno uključivanje u društvo te im omogućava prostor za komunikaciju i učenje zajedno sa donositeljima odluka. Najviše od svega, AEGEE jača međusobnu toleranciju i razumijevanje te približava Europu mladima.AEGEE-Zagreb, lokalna podružnica udruge, osnovan je 1993. godine i od tada neprestano širi svoju mrežu članova.

Što se karata tiče, radi se o preporučenoj donaciji u iznosu od 20kn, a prikupljena sredstva će se iskoristiti u svrhu provođenja Summer University projekta u organizaciji AEGEE-Zagreba.