Antiphonusov “Ars subtilior” obavija MUO

Ansambl Antiphonus koji plijeni pažnju jedinstvenim interpretacijama glazbe s okusom prošlosti, u utorak, 14. studenog, u 20 h, atmosferični će foaje zagrebačkog Muzeja za umjetnost i obrt obavit koncertnim velom nazvanim „Ars subtilior“, tajanstvenim glazbenim hodočašćem u riznice ljepota starovjekovnih melodija i ekstazu patinastih, ali egzotičnih instrumenata. 

Što se krije pod tajnovitim naslovom „Ars subtilior“? Tko su Hospes Mysterii koji će osvijetliti vjekovitu i baršunastu tamu ovog do sada najtajnovitijeg glazbenog hodočašća Antiphonusa, na cilindričnim i pitagorejski ugođenim flautama i viellama te strunama lutnje i gotičke harfe?

Otkrio je Tomislav Fačini, dirigent i umjetnički voditelj Ansambla Antiphonus.
To vam ne možemo ukratko reći“, zagonetan je Tomislav Fačini, dirigent i umjetnički voditelj Ansambla Antiphonus.  „Samo ćemo dati naslutiti teškim svetim kadom, kao u starca Vjesta, prožete nebeske volumene romaničkih katedrala koje odzvanjaju Starom umjetnošću, Ars antiqua, naslonjenom na cantus firmus korala, u mahnitom i hipnotičkom vrtlogu; zatim sasvim drugačiju, improvizatorsku, gotovo jazzy monodiju Nove umjetnosti, Ars nova, koja se u troglasnim motetima prelijeva nad nekoliko slojeva vulgarizirane ili korektne latinštine, otvarajući i fizički portal između neba i zemlje; te na koncu Rafiniraniju umjetnost, Ars subtilior, kao posljednju, prezrelu i rascvalu gestu, kojom je umjetnost Srednjeg vijeka manirističku i sinestezijsku krunu predala novouskrslim Nereidama Renesanse.

Na programu su djela Perotina, Machauta, DuFaya, da Firenze, von Wolkensteina, Solagea, Senlechesa i Binchoisa.

Antiphonus nastupa u društvu blokflautista Gabriela Belkheirija Garcíe del Poza, gotičkoharfistice Mikari Shibukawe, lutnjista Izidora Erazema Grafenauera i vielista Domena Marinčiča.

Ulaznice stoje 50 kn (studenti i umirovljenici) i 90 kn, a mogu se kupiti na blagajni Muzeja za umjetnost i obrt ili preko servisa ENTRIO.hr:https://www.entrio.hr/event/antiphonus-ars-subtilior-4.