Cubismo, Nola i Jazz orkestar HRT-a posvetili pjesmu liječnicama, medicinskim sestrama, blagajnicama, novinarkama…

“Liječnice, medicinske sestre, novinarke, druge medijske djelatnice, blagajnice, bankarice, čistačice… toliko je žena koje svaki dan moraju ići na posao i ugroziti svoj život i život svojih obitelji da bismo mi imali sigurnu svakodnevicu”