Gubitak ili dobro uložen novac u promidžbu?

Lady-Gaga-Born-This-Way-Covers

Amazon je na svojoj promotivnoj ponudi fanovima Lady Gage, kada se novi album ‘Born This Way’ mogao ‘skinuti’ za 99 centi, izgubio oko 3 miliona dolara.

Cijela kampanja bila je usmjerena prema promoviranju novog ‘cloud‘ servisa.

Album, kojega je Amazon prema izdavaču uredno platio po punoj cijeni (oko 9 dolara), skinut je 440.000 puta za vrijeme trajanja dvodnevne ponude.

Pitanje je da li se radi o gubitku ili o dobro uloženim sredstvima u promidžbu.