Knjiga „Slika pokret film“ Vlade Zrnića rasvjetljava ključni odnos filmske tehnike i izravne percepcije

Film je medij nove tehnologije koji svoj razvoj duguje znanstvenim dostignućima s kraja 19. st. i početka 20. st. U knjizi „Slika pokret film“ Vlade Zrnića, objavljenoj u nakladi Umjetničke akademije u Splitu, uvidom u umjetnost filma susrećemo se s bliskom povezanosti filmske i umjetničke svijesti te poetikom likovnog i književnog stvaralaštva.

Knjiga pruža uvid u genezu razvoja od slikarstva do izuma pokretne slike i kasnijeg filma kao umjetnosti. U osnovi, raspravlja se i rasvjetljava ključni odnos filmske tehnike i izravne percepcije te načina na koji se prostorno-vremenska situacija filmske projekcije preklapa s procesima izravne percepcije. U sadržaju čitalac se susreće s temeljnim postavkama filmskih izražajnih sredstava, ikoničnosti i prostora filmske fikcije u proizvodnji jedne vidljive stvarnosti nevidljivih područja ljudske svijesti.

Vlado Zrnić rođen je 21. rujna, 1959. godine. Završio je likovnu akademiju na Accademia di Belle Arti u Veneciji 1989. godine. Doktorirao je 2017. godine na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru. Uz bogati samostalni umjetnički rad u sklopu slikarske i filmske prakse Vlado Zrnić je redovni profesor na Odsjeku za film i video Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu (UMAS).