Pop Cooltura: Tesla ti materina

Dok genijalci mare za svoje poslove, rade  i šute, zaboli ih prosto za forme i trivije, uvijek se nađu nebitnjaci, žetončići i girice ne bi li vodili verbalne dosjetkovačke ratove. Pa makar i sa stotinu sedmdeset godina zakašnjenja