IN MEMORIAM: Igor Mandić – Mogli ste ga ne voljeti, uživao bi u tome

Mogli ste ga ne voljeti. Dapače, ohrabrivao bi vas na to. Cijela se njegova profesionalna novinarska, kolumnistička i životna energija zasnivala na nekoj vrsti nihilističke strategije otvorenog komunikativnog provociranja na sukob