PARANGALL | Lika Kolorado, “Kontura” – Dokaz da je rock “alive and kicking”

“Bezgrješno skockan projekt odličnog banda na kojeg svakako valja računati kao vraški bitno pojačanje na domaćoj rock sceni.”