Stanislav Kovačić: “Punk Cabaret” – Samozatajni genijalac

Odlična ideja i baš takva realizacija