Stručna preporuka | Izradite svoj rječnik emocija – u slikama!

Važno je da su odluke koje donosimo utemeljene na emocijama i vođene razumom, umjesto utemeljene na razumu, a vođene emocijama!