Stručna preporuka | Priznajte sebi da niste savršeni

Koliko je vjerojatno da baš uvijek možemo biti autentično mirni, suradljivi, puni razumijevanja, topli i srdačni?