Stručna preporuka | Što učiniti kad vas uhvate crne misli?

Kada ste se pobrinuli za stvari nad kojima imate kontrolu, vježbajte toleranciju na stvari nad kojima nemate kontrolu.