Suhr Guitars prelaze na Hipshot Tuners

Suhr Guitars mijenjaju mašinice na Hipshot Tuners na svim svojim modelima. Omjer navijanja 18:1 kod Hipshota u odnosu na dosadašnji 12:1 kod Sperzela osigurava još točnije i lakše štimanje.

Suhr će nuditi Hipshot u ‘locking’ i ‘non-locking’ opciji.

Kako se izgled glave Suhr gitara nebi mijenjao Sperzel navijači će se i dalje koristiti, a tek ako pogledate sa stražnje strane moći će se vidjeti razlika u mehanizmu.

http://www.suhr.com/
http://www.hipshotproducts.com