Violine savršenog zvuka u Siscia Jazz Clubu

Kako se grade violine

Siscia Jazz Club slijedećeg će utorka, 13.12. od 21 sat, predstaviti vrhunskog domaćeg graditelja violina – majstora Slavka Domitrovića. Za one koji nisu upoznati sa radom majstora donosimo par osnovnih informacija

Najbolji hrvatski graditelj violina majstor Slavko Domitrović rođen je 30. lipnja 1937. u Petrovcu kod Siska. Gimnaziju i Srednju glazbenu školu za violinu završio je u Sisku.

Od rane mladosti je pokazivao zanimanje za gradnju glazbala te je u Srednjoj glazbenoj školi svirao na violini vlastite izrade.

Majstor Domitrović je violinu studirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Za vrijeme studija je posjećivao stare zagrebačke majstore graditelje: Ivana Husa, Franju Šnajdera i Rudolfa Slokovića. Diplomirao je 1975. u klasi profesora Branka Košira koji i danas svira na njegovoj violini. Njegovu sklonost za graditeljstvo uočio je i profesor Stahuljak, koji mu 1980. pomaže otići u majstorskoj školu u Freiburgu u Njemačkoj.

Usavršavanje u Freiburgu

U Freiburgu, u radionici majstora Hansa Schickera, Slavko restaurira i popravlja instrumente starih majstora (Amati, Stradivari, Guarneri, Steiner).

Brzo ulazi u tajne gradnje najvećih graditelja te kombinirajući ih s vlastitim iskustvom i spoznajama izgrađuje prve “Domitrovićeve” violine koje prodaje u Njemačkoj.

Obogaćen novim znanjima, majstor Slavko vraća se 1983. u Zagreb i pri Glazbenoj školi Pavla Markovca otvara Radionicu za gradnju i restauraciju glazbala u kojoj radi kao nastavnik za gradnju gudačkih instrumenata.

2001. na natjecanju “Jacob Steiner” u gradnji violina osvaja priznanja za sva tri svoja izložena instrumenta: (1) (2) (3).

Danas majstor Domitrović gradi i restaurira instrumente na obali Kupe, u miru svoga doma.

Violine savršenog zvuka

Majstor Domitrović svoje violine izrađuje u potpunosti ručno, jer kako kaže: “Stroj nema dušu.” Za izradu jednog instrumenta treba oko 150 sati strpljivoga rada.

“Dobrom graditelju je potrebno dobro uho i osjećaj, a ja već po komadu drveta prepoznajem kvalitetu budućeg instrumenta. Najbolje je drvo bosanski javor, dok se za gornju dasku, zvučnicu, odabirem drvo smreke.”

Sam pripravlja i lakove po uzoru na recepte starih talijanskih majstora od različitih vrsta prirodnih smola i eteričnih ulja.

Majstor Domitrović violine izrađuje prema tri različita modela: Stradivari, Guarneri, te prema vlastitom modelu do kojeg je došao proučavajući te i druge stare majstore.

Osim violina, gradi i restaurira i ostale gudačke instrumente: viole, violončela i kontrabase.