10 zdravstvenih tegoba koje su se pogoršale tijekom pandemije

Odgađanje odlaska liječniku zbog pandemije ostavilo je opasne posljedice – zbog propuštanja mogućnosti da se otkrije nova bolest i neprimjenjivanja preventivne njege koja može smanjiti šanse za razvoj bolesti u ordinacijama je sve više ljudi s raznim tegobama