Nova istraživanja prekomjernu upotrebu Facebooka povezuju s depresijom

Kao i ovisnost o kokainu, nikotinu ili alkoholu, ovisnost o Facebooku, prema zadnjim istraživanjima, povezana je s depresijom, usamljenošću i lošom kvalitetom spavanja