Utorak, 13 veljače, 2024

Krunoslav Hajdek: Bez obrazovanih stručnjaka neće biti efikasnog sustava zaštite okoliša!

Održivi razvoj temelj je gospodarstva budućnosti, a nedostatak educiranog kadra potaknuo je Sveučilište Sjever na pokretanje preddiplomskog studija Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže. S izv.prof.dr.sc. Krunoslavom Hajdekom razgovaramo o tome koje će kompentencije i znanja studenti steći na tom studiju

Zaštita okoliša i sve vezano za održivi razvoj društva postali su gotovo neizbježni dio suvremenog društva. Tvrtke zapošljavaju stručnjake specijalizirane za održivo poslovanje, recikliranje je napokon postalo, ili bi barem trebalo biti, dio svakodnevice. Svijet se suočava s golemim ekonomskim, socijalnim i ekološkim izazovima. Pandemija koronavirusa samo je još cijelu situaciju dodatno zakomplicirala te nam svima dodatno otvorila oči o koliko je važno očuvanje planeta.Održivi razvoj temelj je gospodarstva budućnosti u kojem živimo, no imamo li dovoljno znanja i educiramo li kadar koji će jednog dana voditi poslovanje tvrtki u tom smjeru. Upravo o tome razgovaramo s izv. prof. dr. sc. Krunoslavom Hajdekom, pročelnikom Odjela ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša na Sveučilištu Sjever.

Suvremeni studij inženjerstva okoliša

Nedostatku stručnog kadra u području zaštite okoliša i održivog razvoja, Vi ste na Sveučilištu Sjever odlučili doskočiti otvaranjem novog preddiplomskog studija Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže. O kakvom je točno studiju riječ?

Preddiplomski studij Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže je suvremeni studij inženjerstva okoliša. Inženjerstvo okoliša je grana inženjerstva koja se bavi očuvanjem i poboljšanjem kvalitete okoliša te zaštitom ljudi i ostalih živih bića od štetnih učinaka na okoliš.

Inženjerstvo okoliša prema klasifikaciji OECD-a (2007.) spada među dvanaest stožernih područja tehničkih znanosti poput kemijskog inženjerstva, elektrotehnike, strojarstva, građevinarstva, itd. Ujedno se inženjerstvo okoliša pokazuje jednim od najatraktivnijih i najnužnijih područja tehničkih znanosti suvremenog društva.

Inženjeri zaštite okoliša rade na poboljšanju općeg stanja u okolišu, poboljšanju postupaka recikliranja i zbrinjavanja otpada te javnog zdravlja, kao i na kontroli zagađenja vode, tla i zraka. Sva se ova područja na uravnoteženi način izučavaju u okviru studija Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže. Poseban značaj se pridaje izučavanju preventivne zaštite okoliša odabirom ekološki prihvatljivih materijala, postupaka proizvodnje i dizajna proizvoda, prije ostalog u suvremenoj ambalažnoj industriji.

Na studiju se posebno inzistira na stjecanju vještina i znanja iz STEM područja, odnosno, na stjecanju znanja i vještina uključivanjem interdisciplinarnih spoznaja iz tehničkih i prirodnih znanosti, te matematike i informatike u rješavanju zadataka u inženjerstvu okoliša.

Naši završeni studenti imaju visoku zapošljivost na tržištu rada, a njihov se rad visoko vrednuje. Tu treba tražiti razloge velikog interesa srednjoškolaca za upis na naše studije

Danas se čini kao da u Hrvatskoj ima više studija i fakulteta nego srednjoškolaca. Prema statistikama, Sveučilište Sjever već godinama nema problema s upisom na svoje studije. Mislite li da će tako biti i s ovim novim studijem?

Sveučilište Sjever djeluje u bogatoj i industrijski propulzivnoj regiji Hrvatske, kao važan čimbenik u zadovoljavanju potreba društva i industrije u obrazovanju mladih visokoobrazovanih stručnjaka s kompetencijama korisnim za razvoj regije. Završeni studenti imaju visoku zapošljivost na tržištu rada, a njihov se rad visoko vrednuje. Tu treba tražiti razloge velikog interesa srednjoškolaca za upis na naše studije.

Kako bi se studijski programi što bolje prilagodili potrebama regije, na Sveučilištu Sjever se kroz interaktivnu suradnju s relevantnim subjektima lokalnih zajednica i gospodarstva osmišljavaju novi studijski programi i inoviraju postojeći. Slijedom činjenice da stručnjaka zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže nema dovoljno u regiji, a ni u Republici Hrvatskoj, javila se potreba za inovativnim, interdisciplinarnim i jedinstvenim studijem na kojem će se zaštita okoliša, recikliranja i ambalaže poučavati u području tehničkih znanosti, ali s interdisciplinarnim STEM pristupom ekološkog inženjerstva.

Na Sveučilištu Sjever se inicijative za pokretanje novih studijskih programa ocjenjuju na više razina s aspekta obrazovne, ekonomske, socijalne i gospodarske prihvatljivosti. Svu tu proceduru prošao je i studijski program Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže. Riječ je o atraktivnom studiju i ne vidim razloga da ovaj studij ne postigne jednak uspjeh kao i ostali studiji na Sveučilištu Sjever. Osim toga, važnost koja se u razvijanim društvima pridaje zaštiti okoliša, recikliranju i ambalaži daje mi za pravo predmnijevati da će budući student prepoznati prednosti našeg studija i odlučiti se za studiranje inženjerstva okoliša u okviru našeg studija.

Trendovi modernog razvoja proizvodnje ambalaže i sustava pakiranja

Koja će točno znanja i kompetencije studenti steći na ovom studiji, odnosno gdje će moći raditi nakon što postanu inženjeri?

Na preddiplomskom studiju Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže obrazovat će se moderni stručnjaci, koji će na adekvatan način moći odgovoriti izazovima suvremenog društva u zaštiti okoliša. Završeni će se student moći suvereno uključiti u analizu i ocjenu stanja okoliša, saniranje štete u okolišu, ali prvenstveno će znati primjenjivati preventivne metode i postupke zaštite okoliša. Kao stručnjaci inženjerstva okoliša kompetentno će moći razvijati i primjenjivat postupke recikliranja i ekološkog zbrinjavanja svih vrsta materijala i proizvoda u svim industrijskim djelatnostima.

Na studiju Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže obrazovat će se stručnjaci koji će se jednako moći uključiti u monitoring i optimiziranje okoliša u inspektoratima, državnim i javnim ustanovama, a jednako tako će u industrijskim postrojenjima moći uspješno s preventivnog aspekta projektirati postupke s kojima će se na samom izvoru sprječavati narušavanje ekološke ravnoteže.

Poseban je naglasak na stjecanju kompetencija u zaštiti okoliša i projektiranju procesa proizvodnje u ambalažnoj industriji. Završetkom studija, student će biti osposobljen da modernim pristupom već u fazi dizajniranja proizvoda, prije ostalog ambalaže, promišlja i najefikasniji postupak ponovne uporabe proizvoda ili materijala kroz striktno uvažavanje načela kružne ekonomije. Pored toga, bit će osposobljen da se stručno uključi u trendove modernog razvoja proizvodnje ambalaže i sustava pakiranja.

Velike potrebe za stručnjacima iz inženjerstva okoliša 

Jesu li naše tvrtke i općenito tržište rada uopće spremno za takve kadrove? Smatrate li da se tvrtke dovoljno brzo prilagođavaju trendovima?

Golemo se tržište rada nudi stručnjacima inženjerstva okoliša. Kako se zahtjevi za očuvanjem okoliša povećavaj, tako se povećavaju potrebe za stručnjacima iz inženjerstva okoliša.

Stručnjaci inženjerstva okoliša provode osnovne aktivnosti u poduzećima, ustanovama i agencijama koje su izravno posvećene zaštiti okoliša i recikliranju proizvoda. Stručnjaci inženjerstva okoliša u modernim industrijskim subjektima imaju važnu ulogu u cijelom nizu aktivnosti. Oni su prvi koji procjenjuju utjecaj uvođenja novih proizvodnih procesa na okoliš. Analiziraju i optimiziraju proizvodne procese u svijetlu kružnog gospodarstva i održivosti poslovanja.

Racionaliziraju stanje u okolišu primjenom ekološki prihvatljivih materijala, proizvoda i proizvodnih procesa. Optimiziraju energetske učinkovitosti industrijskih sustava, proizvodne opreme te gospodarskih, poslovnih  i stambenih zgrada. Primjerice, moderno poslovanje i ulaganje dinamičnoj ambalažnoj industriji nezamislivo je bez doprinosa stručnjaka inženjerstva okoliša. 

Sva tri područja, zaštita okoliša, inženjerstvo ambalaže i recikliranje, važna su područja za ostvarenje modernog kružnog gospodarstva. Završeni studenti bit će jednako uspješni u zaštiti okoliša u civilnom društvu, procesnoj industriji i energetici, te industrijskoj proizvodnji, ali i u osmišljavanju postupaka recikliranja i proizvodnog inženjerstva u ambalažnoj industriji.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Sveučilište Sjever / UNIN (@universitynorth)

Pri postavljanju strukture studijskog programa uspoređivali smo naš studijski program, među ostalim, s programima na brojnim uspješnim suvremenim europskim i američkim sveučilištima

Koji su vam svjetski studiji ili sveučilišta bili uzor kad ste radili elaborate o ovom studiju?

Uspoređivali smo naš studij sa studijima u Europi, SAD-u i Kanadi. Struktura studijskih programa inženjerstva okoliša u Europi, SAD-u i Kanadi je dosta kruta. Kolegiji su uglavnom organizirani u tri grupe predmeta: predmeti STEM područja, matematike, fizike, kemije, biologije i informatike; predmeti temeljnih područja inženjerstva okoliša i industrijskog inženjerstva; te predmeti struke, koji se zbog širine područja inženjerstva okoliša, od sveučilišta do sveučilišta razlikuju ovisno o osnovnom stručnom i znanstvenom interesu institucija, ali i potreba regije koja gravitira pojedinom sveučilištu.

Na našem su studiju u trećem dijelu studija kolegiji posvećeni specifičnim područjima zaštite okoliša, zbrinjavanju i recikliranju materijala te grafičke tehnologije i tehnologiji proizvodnje ambalaže i pakiranja iz rakursa kružne ekonomije. Pritom se studenti upoznaju s modernim alatima matematičkog modeliranja, računalne simulacije, programiranja te automatske i robotizirane proizvodnje. Osim ovih osnovnih područja izučavaju se ekonomija i pravni propisi u zaštiti okoliša i ambalažnoj djelatnosti. Sukladno tome pri postavljanju strukture studijskog programa uspoređivali smo naš studijski program, među ostalim, s programima na brojnim uspješnim suvremenim europskim i američkim sveučilištima.

Suradnja sa eminentnim sveučilištima iz Europske Unije

Prioritet razvoja Europske unije je održivi razvoj s očuvanjem okoliša, odnosno zaštitom okoliša. Jeste li već sad uspostavili suradnje s drugim europskim u koje će studenti moći ići preko Erasmus razmjene?

U okviru Erasmus+ programa, Sveučilište Sjever surađuje u razmjeni nastavnika i studenata s većim brojem sveučilišta Europske Unije. Primjerice sa Sveučilištem Pannonia iz Vesprema u Mađarskoj, Sveučilištem Aksaray iz Aksaraya u Turskoj, Sveučilištem Sv. Ćirila i Metoda iz Trnave u Slovačkoj i Sveučilištem Vasile Alecandri iz Bacau u Rumunjskoj. Sva će ova sveučilišta biti otvorena za razmjenu i budućim studentima Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže.

Nama na Odjelu ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša posebno je važna suradnja koju uspostavljamo s Obuda University iz Budimpešte, prije ostalih s fakultetima Rejtő Sándor Faculty of Light Industry and Environmental Engineering, John von Neumann Faculty of Informatics i Doctoral School on Materials Sciences and Technologies, institucijama koje imaju mnogo dodirnih točaka s našim odjelom. Ideja je da se zahvaljujući blizini naših dvaju sveučilišta praktično na dnevnoj bazi uspostavi bliska suradnja u razmjeni nastavnika i studenata u izvođenju i pohađanju nastave te znanstvenom radu.

Gdje studenti koji završe preddiplomski studij Zaštite okoliša i ambalaže mogu nastaviti studij?

Studijski program snažno pridonosi ostvarivanju jednog od strateškog ciljeva Sveučilišta Sjever, u cilju popunjavanja vertikala postojećih diplomskih programa Sveučilišta. Studijem Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže popunjava se vertikala diplomskog studija Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša.

Zapravo, preddiplomski studij Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže predstavlja jedinstvenu cjelinu sa diplomskim studijem Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, koji se također izvodi na našem Odjelu. Studiranje se može nastavit i na drugim kompatibilnim studijima Sveučilišta Sjever, a sukladno Bolonjskoj konvenciji studenti mogu na jednostavan način nastaviti studiranje na drugim sveučilištima u Hrvatskoj ili u nekoj od država Europske unije.

Dobra strana korona krize jest činjenica da smo se svi, i studenti i nastavnici, usavršili u izvođenju online nastave 

Kad je o zaštiti okoliša riječ, što još moramo učiniti kako bismo ljude osvijestili koliko je to važno?

Zaštita okoliša se u osnovi provodi kroz tri poluge društva. To su stručnjaci, političari te stanovništvo koje čini zajednicu. Svi oni imaju poseban značaj i doprinos u očuvanju okoliša. Za organizaciju sustava zaštite okoliša zaduženi su stručnjaci. Međutim, bez jasno zacrtanih strategija i politika u zaštiti okoliša stručnjacima su praktično vezane ruke. U modernoj koncepciji očuvanja okoliša poseban se značaj pridaje edukaciji te podizanju svijesti i odgovornosti stanovništva za očuvanje okoliša.

Otpad se razvrstava na kućnom pragu ili krugu tvornice, a očekuje se da svaki pojedinac doprinese smanjenju emisije štetnih plinova u okoliš. Ljude se može relativno lako motivirati da doprinose očuvanju okoliša jedino u slučaju kad oni jasno uočavaju svrhovitost njihovog truda i kad imaju izravne benefite od angažmana u očuvanju okoliša. Osim toga, doprinos stanovništva bi trebao biti spontan i morao bi se provoditi bez pretjeranog napora pojedinca.

Bez odgovarajuće organizacije nema rezultata u zaštiti okoliša, ma koliko se političari i stanovništvo trudilo da poboljša situaciju. Nažalost, u ovom trenutku u Hrvatskoj nedostaje odgovarajuća infrastruktura, a nema ni dovoljno stručnjaka koji bi osmislili i organizirali efikasan sustav zaštite okoliša na svim punktovima, pa nemamo ni dovoljnog angažmana stanovništva u procesima zaštite okoliša.

Gdje se budući stručnjaci, inženjeri zaštite okoliša, trebaju javiti ako žele najesen upisati Vaš studij?

Svi zainteresirani mogu se na novi studij prijaviti na web stranici Postani student, a dodatne informacije vezane za studij mogu se pronaći na web stranici Sveučilišta Sjever.

Fotografije Mario Periša

Pročitajte još...

Povezano

Ostavite komentar

Molimo upišite komentar
Molimo upišite vaše ime