Knjiga ‘Film kao medij filozofskog mišljenja’ Ljubiše Price inovativno proučava sedmu umjetnost

Može li film i u kojoj mjeri biti izvor znanja, otkrivati istinu tako da samostalno filozofira ulazeći u dijalog s filozofskom tradicijom, može li provocirati mišljenje, propitivati vlastite uvjete postojanja, ilustrirati filozofska stajališta, prikazivati tzv. misaone eksperimente te pružati samostalne i originalne argumente i protuprimjere?

Knjiga „Film kao medij filozofskog mišljenja“ Ljubiše Price (320 str., Naklada Jurčić) odgovara na ta pitanja suvremene filozofije filma, pristupajući pritom starim temama na nov način, uvodeći nove teme u razgovor o filmu i otvarajući novo područje dijaloga u humanistici.

Utemeljena na najvažnijim suvremenim radovima filmologije i filozofije filma, Pricina knjiga, ponajprije uz pomoć analitičke metode, na veoma zanimljiv, argumentiran i kritički način pruža viđenje mogućnosti filozofiranja filmom i filozofiranja o filmu, istovremeno predlažući i novu definiciju filma i nov način znanstvenog proučavanja filmskog medija i filmske umjetnosti.