Predstavljamo profesore ISMS Pučišća

pucisca2
SLAVKO KOVAČIČ je po završetku Srednje muzičke škole u Mariboru upisao studij klarineta na Akademiji za glazbu u Ljubljani, najprije u klasi prof. Mihaela Gunzeka, da bi zatim 1995. godine diplomirao u klasi prof. Alojza Zupana.

Usavršavao se na majstorskim tečajevima kod prof. Charlesa Neidicha-Juilliard School of Music-New York-SAD i kod prof. Aloisa Brandhofera-Mozarteum Salzburg-Austria, te na seminarima stručnog usavršavanja kod Borisa Karaeva-Rusija, Jozsefa Balogha-Mađarska, Hedwigha Swimbergha-Belgija, Fernanda Silveire-Brazil, Roberta Riselinga-Kanada, Paola Beltraminija-Italija, Roberta Springa-SAD, Stefana Harga-Švedska, Jan Jakub Bokuna-Poljska, Michela Pellegrina i Silvie Hue-Francuska.

Diplomirao je i na Univerzi u Salzburgu (”Mozarteum”) kod prof. Aloisa Brandhofera.

Solistički je nastupio sa Komornim orkestrom Musica Camerata, Celjskim gudačkim orkestrom, Komornim orkestrom Maribor, Mladinskim simfonijskim orkestrom GŠ Celje, Mladinskim duvačkim orkestrom GŠ Celje, Big Bandom ”Extra band” GŠ Celje i dr.

U toku studija više je puta nagrađivan na raznim muzičkim natjecanjima. Surađivao je sa orkestrima: Panonski orkestar-Graz, orkestrom Academie Ars Musicae-Klagenfurt, kao i sa svim slovenskim simfonijskim orkestrima (Mariborska opera, Ljubljanska opera, Mariborska filharmonija, Simfoničari RTV Slovenija te Slovenska filharmonija), u kojoj je takodje bio i zaposlen. Isto tako je suradjivao sa Big bandom RTV Slovenija i Totim Big bandom Maribor. Suradjivao je sa dirigentima kao što su Samo Hubad, Anton Nanut, Uroš Lajovic, Marko Letonja, Milan Horvat, Adam Fischer, Alexander Drčar, Marc Albrecht, Tadeusz Wojciechowski, Tetsuji Honna, Patrick Fournillier, Robert Houlihan, Stefano Pellegrino Amato, En Shao, Iain Sutherland, Mendi Rodan, Nikolaj Aleksejv itd.

Član je Slovenskog orkestra klarineta. Solistički i sa raznim sastavima održava koncerte u domovini i u inostranstvu. Premierno je izveo više kompozicija slovenačkih i stranih kompozitora (P. Ramovš, A. Ajdič, J. Gregorc, T. Svete, U. D. Soyka, Z. Ballata, B. Zupančič, I. Kopecky, P. Obradović, P. Pačnik i R. Kamplet).

Takodje se posvečuje i kamerni muziki, pa suradjuje u ansamblima Tria Musica Camerata, Tria Onix, Maister tria, Tria Tanguango, Spiri Art tria, salonskog orkestra Musica Camerata… te suradjuje na festivalima: Međunarodni Festival Lent, Rogaško glazbeno ljeto, Brački ljetni festival, Bolsko lito, Evropski mjesec kulture, Međunarodni festival Glazbeni septembar, Dubrovačke ljetne igre, Klarinetfest Kotor, Festival Spectrum, Glazbena tribina Pula, Međunarodni festival 4saxess, Meeting of European Clarinet ensembles…

Od 2005. vodi Međunarodnu ljetnu glazbenu školu za klarinet u Pučišćima (Brač-Hrvatska).2009. godine je vodio akreditirani kurs za profesore klarineta, koji rade u Glazbenim školama.Pozivaju ga u žirije na takmičenja u domovini i inostranstvu. U godini 2007 je od strane Univerziteta u Ljubljani primio priznavanje važnih umjetničkih radova za klarinet i kamernu muziku. Od 2010. je pročelnik muzičkog odsjeka na Pef Univerziteta u Mariboru.

Suradjivao je s mnogim poznatim imenima domačeg i stranog glazbenog svjeta poput Irene Grafenauer, Stanka Arnolda, Mate Bekavca, Jasminke Stančul, Aloisa Brandhofera, Arvida Engegarda, Jože Kotara, Daga Jensena, Žarka Ignjatovića, Gustava Nuneza, Radovana Vlatkovića, Clare Dent, Mateja Graheka, Aleksandra Tasića, Leva Pupisa te drugih.

Kao docent za klarinet i kamernu muziku zaposlen je na Univerzitetu u Mariboru, a djeluje i kao prof. klarineta u Muzičkoj školi i Glazbenoj gimnaziji u Celju.